Eseménynaptár

Közterület használat

Közterület:

Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amely rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.

Közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges (pl.: építési anyag tárolása).

Hatáskör gyakorlója:

Nagykarácsony község polgármestere

Ügyintézés helye:

Nagykarácsony Polgármesteri Hivatal - 4. sz. iroda

Ügyintéző:

Kardos Diána köztisztviselő

Telefon:

(06 25) 507 - 260/ 11 mellék

Fax:

(06 25) 507 - 260/ 18 mellék

Közterület-használati engedélyhez szükséges:

  • kérelem

  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §. (1) bekezdése szerint 2.200 forint illetékbélyeg

  • illetékmentességet kaphatnak az Itv. 5. §. (1) bekezdésben megjelölt szervezetek, 5. §. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell csatolása mellett

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.