Eseménynaptár

Hatósági bizonyítvány

Az ügyintézés helye:

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykarácsonyi Kirendeltsége

Ügyintéző:

Egriné Aux Anikó  köztisztviselő

Telefonszám:

(06 25) 507 - 260/ 11 mellék

Fax:

(06 25) 507 - 260/ 18 mellék

Az eljárás jogi alapja:

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a.

Az eljárás kérelemre indul.

Az eljárás menete:

  • A hatóság tény,- állapot,- vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

  • A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül írásban kell kiadni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

  • A hatósági bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

  • A hatósági bizonyítvány kiadását a közigazgatási hatóság megtagadja, ha

    • kiadása jogszabályba ütközik,

    • az igazolni kívánt tény, állapot, vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,

    • az ügyfél hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

A hatósági bizonyítvány kiállítása 3.000,- Ft illeték alá esik, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. XXI. sz. mellékletében foglaltak alapján. Ugyanezen törvény 33. §-a szabályozza az illetékmentesség kérdését, melyet minden esetben érdemben kell vizsgálni a felhasználás céljának figyelembe vételével.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.