Eseménynaptár

Magánszemély kommunális adója

Bevallási nyomtatványt kell kitöltenie annak a magánszemélynek, aki Nagykarácsony község illetékességi területén:

  • építmény (lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész), beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa.

  • amennyiben az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (haszonélvezet, használat) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya,

  • több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok,

  • adóbevallásra kötelezett az a magánszemély is, aki nem magánszemély tulajdonában álló (pl. állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adókötelezettség építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását, teleknél a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik.

Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő változás nem következett be.

Az adó évi mértéke adókötelezettség alá eső építmény esetén a 2013. évben 8.000 Ft, adókötelezettség alá eső telek esetén 6.000 Ft.

Személyi adókedvezményként 50% adó megfizetése alól mentesül az  építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó tulajdonos, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte.

A magánszemélynek a kommunális adóját félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.