Eseménynaptár

Gépjárműadó

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Gépjárműadó kalkulátor

Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett:

Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (hatósági nyilvántartásban) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak 5 napon belül kell bejelentenie az okmányirodában az adás-vételi szerződés bemutatásával.

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) az előbbiek szerint bejelentette (az okmányirodában záradékkal látják el az adás-vételi szerződést), akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

Az adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a "V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség - az előbbiekben foglaltaktól eltérően - nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.

Az adó alapja: Gjt. 6.§

Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke: Gjt. 7.§

Az adó mértéke a személyszállító gépjármű teljesítménye szerinti adóalap után a gépjármű

  • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

  • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

  • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

  • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

  • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

  • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,

  • az első pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A hatósági nyilvántartásban szereplő gépjárműadatokat az okmányiroda adatszolgáltatás keretén belül az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja, amely ez alapján határozatban közli az adó alanyával a fizetendő adó összegét és a fizetés módját. A gépjárműadót félévente, két egyenlő részben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.