Eseménynaptár

Adóhatóság

Az adóhatóság feladatai:

Nagykarácsony község közigazgatási terültén első fokon ellátja az adójogszabályokban, helyi rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az adók behajtása ügyében.

A hatáskör gyakorlója:

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

Ügyintéző:

Czeiner Ildikó köztisztviselő

Ügyfélfogadás helye:

Polgármesteri Hivatal Nagykarácsony, Petőfi u. 27.

Tel: (06 25) 507 - 260/17. mellék

Fax: (06 25) 507 -260/18. mellék

e-mail: jegyzo@nagykaracsony.hu

Szakmai tevékenység:

 • Magánszemélyek kommunális adója bevallásainak feldolgozása, nyilvántartása

 • Egyéni és társas vállalkozások, szervezetek vállalkozók kommunális adóbevallásainak feldolgozása, nyilvántartása

 • Egyéni és társas vállalkozások, szervezetek helyi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása, nyilvántartása

 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása

 • Adóigazolások kiállítása

 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallások feldolgozása, nyilvántartása

 • Adóellenőrzések végzése

 • Hátralékok beszedése

 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, végrehajtása

 • Befizetések könyvelése

 • Ügyfelek tájékoztatása

 • Gépjárműadó megállapítása, nyilvántartása

A működésről szóló jogszabályok felsorolása:

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

 • 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról

 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • 13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

 • 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól

Számlaszámok:

Számla neve

Bankszámlaszám

Magánszemély kommunális adója

11736037-15361813-02820000

Vállalkozó kommunális adója

11736037-15361813-02990000

Helyi iparűzési adó

11736037-15361813-03540000

Gépjárműadó

11736037-15361813-08970000

Késedelmi pótlék

11736037-15361813-03780000

Bírság

11736037-15361813-03610000

Egyéb bevételek

11736037-15361813-08800000

Idegen bevételek

11736037-15361813-04400000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

11736037-15361813-08660000

Államigazgatási eljárási illeték

11736037-15361813-03470000

Az egyes adónemekkel kapcsolatos bővebb információkat itt talál:

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.