Eseménynaptár

Összefoglaló a Fejér megyében megvalósuló POS-terminál telepítési programról

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzései alapján megállapítható, hogy az elektronikus fizetési módok intenzívebb használatával nagymértékben növelhető a hazai pénzforgalom hatékonysága a fizetési tranzakciók lebonyolítása terén, össztársadalmi szinten pedig jelentős erőforrásokat lehet megtakarítani. Emellett az elektronikus fizetés lehetőségének széles körű megteremtése a rejtett gazdaság visszaszorítását is támogatja.

A kiskereskedelemben és a vendéglátóiparban az elektronikus fizetés jelenleg a leghatékonyabban a fizetési kártyákkal valósítható meg, ehhez azonban szükség van széles körben elérhető kártyaelfogadó-hálózatra. A hazai fizetésikártya-elfogadó infrastruktúra mind nemzetközi összehasonlításban mind pedig a lakosság kártyával való ellátottságához képest alulfejlett. Miközben a felnőtt lakosság 72 százaléka rendelkezik legalább egy bankkártyával, a kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységek (kereskedők) mindössze egyharmadában lehet kártyával fizetni. Az elfogadóhálózat gyorsabb fejlődését több tényező is akadályozza, amelyek közül az egyik legjelentősebb a kártyaelfogadás kereskedők számára magas költsége.

A kártyaelfogadást lehetővé tevő POS-terminálok beszerzésének magas költségei miatt a kisebb kereskedők gyakran nem tudják az eszköz beszerzését önerőből finanszírozni, amennyiben pedig a jelenleg elterjedt bérleti konstrukcióban helyezik ki a bankok a terminálokat, a kártyaelfogadással kapcsolatos jutalékok lesznek magasabbak. A POS-terminálok beszerzésének és telepítésének támogatásával ezek a költségek csökkenthetőek, aminek hatására várhatóan a jelenleginél több, kisméretű kereskedőnél jöhet létre a kártyaelfogadás.

A fentiek alapján az MNB javaslatot tett egy olyan támogatási program létrehozására, ami POS-terminálok beszerzését és kedvezményes feltételekkel történő telepítését tenné lehetővé. 2012-ben az MNB kezdeményezésére a MasterCard felajánlott egymillió eurót a hazai bankkártya-elfogadó hálózat fejlesztésére. Ez az összeg elegendő arra, hogy egy megyében hatékonyan meg lehessen valósítani egy kísérleti POS-terminál telepítési programot. A program kísérleti jellege miatt a cél egy olyan megye kiválasztása volt, aminek a fejlettsége nem tér el jelentősen az országos átlagtól. Ezzel biztosítható, hogy a projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalatok egy későbbi, országos méretű támogatási program megszervezésekor is hasznosíthatóak legyenek. Ezen szempontok alapján a program Fejér megyében valósul meg.

A megyei programban az MNB, az itthon jelenlévő két legnagyobb kártyatársaság (MasterCard, Visa), a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK), a Magyar Bankszövetség valamint hat kártyaelfogadói szolgáltatást nyújtó hazai bank és pénzforgalmi intézmény vesz részt. A kereskedők széleskörű tájékoztatása az FMKIK aktív közreműködésével valósul meg. A program keretében az elfogadói szolgáltatást nyújtó intézmények támogatást igényelhetnek a szabályoknak megfelelően telepített terminálok után.

A termináltelepítési program december végéig tart. A program célja, hogy a Fejér megyében működő kereskedők lehető legnagyobb részénél létrejöjjön a kártyás fizetés lehetősége. Ennek érdekében a programban résztvevő pénzforgalmi szolgáltatók felkeresik a megyében működő, jelenleg még kártyát nem elfogadó kereskedőket és kártyaelfogadói szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tesznek nekik. A program keretében telepített termináloknak a legmodernebb technikai és biztonsági követelményeknek kell megfelelniük, alkalmasnak kell lenniük az érintés nélküli fizetési megoldással ellátott kártyák kezelésére is. A terminálok után a bankok és pénzforgalmi szolgáltatók legalább fél évig nem számítanak fel bérleti díjat, az ezt követő időszakban pedig szintén alacsonyabbak lesznek az üzemeltetési költségek az egyébként szokásosnál. A kereskedők a megyében működő telephelyeik esetében vehetik igénybe a kedvezményeket, telephelyenként legfeljebb két kedvezményes terminál igényelhető.

Mivel a programban telepített POS-terminálok után a bankok és pénzforgalmi intézmények támogatást kapnak és így a telepítési költségeik csökkennek, a kereskedők által fizetendő, kártyaelfogadáshoz kapcsolódó díjak és jutalékok is alacsonyabbak lesznek a szokásosnál. Ez segítheti elérni azt a célt, hogy a jelenleginél több, kisebb forgalmú kereskedőnél is lehessen a jövőben kártyával fizetni.

Amellett, hogy a programban résztvevő szolgáltatók felkeresik a Fejér megyében telephellyel rendelkező, jelenleg kártyát nem elfogadó kereskedőket és kártyaelfogadói szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tesznek nekik, a program iránt érdeklődő kereskedőknek is lehetősége van felvenni a kapcsolatot a szolgáltatókkal. Ez megtörténhet akár a Kamara honlapján megadott elérhetőségeken keresztül, akár pedig a honlapon történő regisztrációval.

A regisztráció során a kereskedőnek a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait szükséges megadnia, ezek az adatok pedig továbbításra kerülnek az összes résztvevő szolgáltatónak, amelyek ezután felkeresik a regisztrált kereskedőket és bankkártya-elfogadói szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tesznek nekik. Mivel a termináltelepítési program szabályai nem határozzák meg a szerződések pontos részleteit, a POS-terminálok telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó kedvezmények szolgáltatónként eltérőek lehetnek, így a szerződés megkötése előtt a kereskedőknek célszerű több pénzforgalmi szolgáltatótól is ajánlatot kérniük.

A Fejér megyei POS-terminál telepítési programban résztvevő pénzforgalmi szolgáltatók: Budapest Bank, Erste Bank, K&H Bank, OTP Bank, SIX Payment Services, Takarékbank.

A hazai fizetésikártya-elfogadó hálózatot jellemző főbb adatok:

1. ábra: A hazai kártyaüzletág fejlettségét jellemző főbb mutatók alakulása az Európai Unió átlagához viszonyítva

2. ábra: A Magyarországon működő kiskereskedelmi egységek száma és a kártyát elfogadó egységek aránya

3. ábra: A POS-terminálok számának alakulása

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.