Eseménynaptár

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az új M8 gyorsforgalmi út nyomvonalát érintően.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

 

A településrendezési eszközök módosításának ismertetése és véleményezése elektronikus úton történik a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX Törvény 157. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai alapján. A törvény 157. § (2) bekezdés a) pontja szerint elektronikus útnak minősül az (1) bekezdés a) - c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató.

A szakmai tájékoztatóval (véleményezési dokumentáció) kapcsolatban észrevétellel, javaslattal, véleménnyel a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek élhetnek a közzétételt követő 15 napon belül.

 

A tervdokumentáció 2022. április 14. napjától megtekinthető a www.nagykaracsony.hu honlapon.

 

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

 

A partnerségi vélemény-nyilvánítás határideje

2022. április 14-től 2022. április 30-ig tart.

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a partnerségi véleményezési időn belül írásban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Nagykarácsony, 2022. április 14.

 

Scheier Zsolt s.k.

polgármester

Dokumentum megtekintése

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.