Eseménynaptár

NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2425  NAGYKARÁCSONY, PETŐFI S. U. 27.

Tel:  (25) 507-260

MEGHÍVÓ

NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2020. február  25-én (kedd)16.00 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében

(Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.)

tartandó rendes nyílt képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

 

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2020. február 25-én 1600 (kedd) kezdődő képviselő-testületi ülésre.

 

Az ülés helye: Házasságkötő terem

 

Az ülés napirendje:

1.Óvodai beíratás rendjének meghatározása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella  jegyző

Előkészítésében részt vesz az intézményvezető

 

2.Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

3. Adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó előzetes adatszolgáltatás

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

4. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

5. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

6. 2020.évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

7. Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

8. Mezőfalva Rendőrőrs részére eszközvásárlási támogatás

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

9. Fázis Bt szerződés módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

10.  Nagykarácsony Község Önkormányzata és a NAGYKAR Nagykarácsonyi Termelő Szolgáltató Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

11.  A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

12.   Döntés Nagykarácsony Sóhordó utca 3. sz alatti ingatlan vásárlásáról tájház kialakítása céljából

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

13.  Laptop vásárlás Képviselő-testület tagjai részére

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

14.   Nagykarácsony községben a falu és tanyagondnoki szolgálat létrehozása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

15.   Döntés a Nagykarácsony 505/17 HRSZ alatt nyilvántartott kivett út megvásárlásáról a Nagykarácsonyi Mezőgazdasági Kistermelők „Kossuth” Szövetkezetétől

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

16.  Döntés Nagykarácsony Község Önkormányzata „az ajándékok elfogadásának szabályzata” elfogadásáról

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

17.  Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

18. Képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozati   eljárásával kapcsolatos     szabályzat         elfogadása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

19. Döntés Nagykarácsony Község Önkormányzata Szervezeti integritást sértő események       kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat elfogadásáról

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

20. Egyebek

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

 

 

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Nagykarácsony, 2020. február 6.

Tisztelettel:

Scheier Zsolt s.k.

polgármester

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.