Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó), gépjárműadóval kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok, az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladok ellátása. A testületi ülésekhez előterjesztések és jegyzőkönyvek előkészítése. Hirdetmények kifüggesztése. Kirendeltségvezető munkájának teljeskörű segítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyedi jogszabályokban a jegyző részére megállapított adóhatósági feladat és hatáskörök, valamint a munkaköri leírásban részére rögzített feladatkörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 3/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelet a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, és közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz

•         iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyikos Bettina aljegyző nyújt, a 06309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1249-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

•         Személyesen: Dr. Nyikos Bettina aljegyző, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogát a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagykaracsony.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2019. december 12. napjával aláírásra kerül egy Közös Hivatali megállapodás, így a székhely és a szervezeti egység neve változni fog Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalra (2428 Kisapostag, Petőfi S. utca 63.) Az alkalmazás során 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykaracsony.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.