Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony - Daruszentmiklós Család és- Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői - gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás – feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján, vala-mint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

 

•         felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

•         motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

•         Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós nyújt, a 06209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1029-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

•         Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.kozallas.gov.hu

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.