Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzata
Nagykarácsony Község Önkormányzat Háziorvosi Rendelő

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. október 01. napjától előreláthatólag 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 34.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvos melletti ápolói feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti végzettség körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel, vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel, vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.,

 

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is

•         Iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

•         Működési nyilvántartásba vételről a határozat vagy a kártya másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyikos Bettina aljegyző nyújt, a 06309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1030-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

 

•         Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.nagykarácsony.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésben foglalt kivételekkel)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykaracsony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.