Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzata 

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 16. napjától előreláthatólag 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvos melletti ápolói feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti végzettség körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel, vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel, vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Működési nyilvántartásba vételről a határozat vagy a kártya másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós nyújt, a 06209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/972-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

•         Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.gov.hu - 2019. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykaracsony.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.