Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

a Közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait- az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok- az óvoda munkaterve a pedagógiai program és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végezi. Együttműködik az intézmény dolgozóival, a szülőkkel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus

szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

büntetlen előélet- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Horváthné Támer Ilona nyújt, a 06-70-381-68-37-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 419/79/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Személyesen: Horváthné Támer Ilona, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19.

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.