Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzata 
Nagykarácsony Község Önkormányzat Háziorvosi Rendelő

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvos melletti ápolói, asszisztensi feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés, 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti végzettség körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.,

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-      Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-      Felhasználói szintű EÜ.-ben használt számítógépes programok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- Működési nyilvántartásba vételről a határozat vagy a kártya másolata

- Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós nyújt, a 06209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/911-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló

- Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nagykaracsony.hu - 2019. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésben foglalt kivételekkel)

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.