Eseménynaptár

Tisztelt Lakosság!

 

Községünkben problémát okoz az avar- és kerti hulladék szabálytalan égetése.

Felhívom figyelmüket, hogy Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről továbbra is hatályban van, melynek 14. §-a kimondja, hogy:

 

„14. § (1) Avar- és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Ha az ártalmatlanítás az (1) bekezdés szerint nem oldható meg, a hulladékot hétfő, szerda és pénteki napokon 15 és 21 óra között lehet szélcsendes időben elégetni a tulajdonos területén. Szombat, vasárnap és ünnepnap az égetés tilos![1]

(3) Avar- és kerti hulladékot közterületen égetni tilos!

(4) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

(5) Az égetés a személyi biztonságot nem veszélyeztetheti, vagyoni és környezeti károkat nem okozhat.

(6) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat háztartási szemetet, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.)

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.”

 

Köszönöm szíves együttműködésüket a tűzgyújtási szabályok betartásában!

 

Dr. Nyikos Bettina

aljegyző[1] módosította a 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet. A módosítást 2013. március 19. napjától kell alkalmazni.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.