Eseménynaptár

H a t á r o z a t   k i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

29/2019. (II. 13.) önkormányzati határozat

Tárgya: 2019. évi közbeszerzési terv-Nagykarácsony Község Önkormányzata

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében Nagykarácsony Község Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Müller Miklós polgármester

Határidő: 2019. február 20.

 

 

 

 

 

melléklet

a 29/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozathoz:

Nagykarácsony Község Önkormányzata

2019. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Községháza épületének energetikai korszerűsítése

 

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti írásos ajánlattételi felhívás

eljárás megindítása: 2018. IV. negyedév

megvalósítása: 2019. I.

negyedév

2019.

augusztus 31.

 

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

K. m. f.

 

Müller Miklós s.k.      Pulainé Varga Gabriella s.k.

polgármester                          jegyző

A kivonat hiteles!

 

Nagykarácsony, 2019. február 20.

 

 

Dr. Nyikos Bettina s.k.

aljegyző P.h.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.