Eseménynaptár

Helyi Választási Iroda Vezetője

2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27

Telefon/Fax: (25)507-260

e-mail: jegyzo@nagykaracsony.hu

Iktatószám: K/11-7/2019.

Tárgy: Képviselő-testület megválasztandó tagjai száma (mandátumszám) meghatározása                                          .

H A T Á R O Z A T

Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-ának figyelembe vételével Nagykarácsony Község egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozza meg:

6 egyéni listás mandátum.

E határozat meghozatala napján a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.), valamint Nagykarácsony Község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.nagykaracsony.hu) kerül közzétételre.

Jelen határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. §-a értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

A Nemzeti Választási Rendszer közhiteles nyilvántartása szerint 2019. január 1-én Nagykarácsony Község lakosságszáma: 1406 fő.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1) bekezdés, 210. §, és 212. § (1) bekezdésén alapul.

 

Nagykarácsony, 2019. február 4.

 

Pulainé Varga Gabriella s.k.

jegyző – HVI Vezető

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.