Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvos mellett ápolói, asszisztensi feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, ápolói szakképesítés,

•         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű eü-ben használt számítógépes programok ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

•         4/2000 (II.25.) EüM rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti végzettség/képzettség: körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai szakápolói (körzet-közösségi szakápoló) szakképesítés, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítés vagy ápolói szakképesítés (OKJ: 55 723 01)

•         Középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű eü-ben használt számítógépes programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         működési nyilvántartásba vételről a határozat vagy a kártya másolata

•         hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós nyújt, a 25/507-260/15 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/506-5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

•         Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a polgármester javaslata alapján Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a május 29-i ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Községháza hirdetőtáblája - 2018. május 13.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.