Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere lakosságszám arányosan

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere lakosságszám arányosan

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

Fejér megye, 2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/d.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

Ellátandó feladatok:

A jegyző számára az Mötv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért és ellátja a polgármesterek által meghatározott feladatokat, kiadja a döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat, ellenőrzi azok végrehajtását. Felel az önkormányzatok törvényes működéséért. Megszervezi a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan, igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért, ellátja továbbá a képviselő-testületek, bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal és Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykarácsonyi KÖH Közszolgálati Szabályzata, valamint a Nagykarácsonyi KÖH-ben foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogsz vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Anyakönyvi szakvizsga

•         közigazgatási szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szakmai elkötelezettség, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III. 20.)Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes, részletes önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirtok másolata

•         Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés

•         Közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

•         Az előnyt jelentő anyakönyvi szakvizsga hitelt érdemlő igazolása

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

•         Nyilatkozat amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők véleményük kialaktásához a pályázat tartalmát meghismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Nyigrényi Judit nyújt, a +36309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere lakosságszám arányosan címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/485-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

•         Személyesen: Müller Miklós polgármester, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nagykarácsony és Daruszentmiklós községek polgármesterei bírálják el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázati feltételeknek megfelelő személyt a polgármesterek személyesen hallgatják meg. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján - a jegyző véleményének figyelembe vételével - a közös hivatalt fenntartó 2 önkormányzat polgármestere lakosságszám arányos döntésével történik a kinevez

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.nagykaracsony.hu - 2018. április 23.
  • www.daruszentmiklos.hu - 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A polgármesterek fenntartják azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. Kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.