Eseménynaptár

Tisztelt Nagykarácsonyiak!

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is lehetőség nyílik szociális tűzifa támogatás igénylésére.

A tűzifa támogatás szociális rászorultság alapján adható az alábbi szempontok valamelyikének megfelelő jogosultak részére:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra, ezen belül a közüzemi díj támogatásban részesülők

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:

- egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft),

- kettő vagy több együtt élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft).

 

A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legfeljebb 2018. január 31. napjáig lehet benyújtani a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalba (2425 Nagykarácsony, Petőfi S. u. 27.)

 

Müller Miklós

polgármester

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.