Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási-szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Belügyi, szociális- és gyámügyi, ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok (Korm. rendelet I/1., I/7., I/10. és I/18. pont)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális- és gyámügyi igazgatási feladatok, hagyatéki ügyintézés, közfoglalkoztatottak - pályázat, elszámolás, ipar és belkereskedelmi igazgatás, közterület használat, jegyző utasítása alapján egyéb feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga,

•         Közigazgatási területen szerzett 2 éves szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Anyakönyvvezetői szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

•         Önállóság, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség,

•         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

•         Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletes szerinti fényképes szakmai önéletrajz

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló szelvény)

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról

•         Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Nyigrényi Judit nyújt, a +36309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/891-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási-szociális ügyintéző.

•         Személyesen: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után a Jegyző Nagykarácsony Polgármesterének egyetértésével dönt a pályázatokról és írásban értesíti valamennyi pályázót. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.