Eseménynaptár

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2017-BEN IS!

Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk a 2017. évben is elvégzi évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

FONTOS: Kérjük, hogy a jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett időpontban.

Hulladékgyűjtő edény azonosító MATRICA

Az Önnek kiküldésre kerülő 2017-es matrica azt a célt szolgálja, hogy kiragasztásával igazolja, hogy az adott ingatlan jogosult az adott űrmértékű és darabszámú hagyományos edényzettel hulladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre, jól látható helyre ragassza fel majd matricáját.

További információ:

Honlap: www.vertikalzrt.hu

Központ, Polgárdi régió: 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu

Sárbogárdi régió: 25/508-990; sarbogard@deszolg.hu

 

Tájékoztató a hulladékszállítás

2017. évi rendjéről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk, az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is ellátja teljes körűen a közszolgáltatás keretében a kommunális és szelektív hulladékgyűjtést.

Kommunális hulladékgyűjtés és szállítás napja azonos az elmúlt évivel.

Az edényzet kihelyezésének időpontja: reggel 7 óráig

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 7 óráig a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

- Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok

- Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)

- Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább szelektálják.

Gyűjtési időszak: Havonta egy-két alkalommal, a hátoldalon feltüntetett időpontokban.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveg hulladékok gyűjtése

Társaságunk minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, az Önkormányzatokkal közösen kijelölt üveghulladék gyűjtőpontokon.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

Évente 10 alkalommal a mellékelt szállítási naptár szerint biztosítjuk továbbá, a ZÖLDHULLADÉK elszállítását, melyből 2 alkalom a karácsonyi fenyőfa szállítását biztosítja.

A zöldhulladék gyűjtéséhez, illetve szállításához 8 db biológiailag lebomló zsákot biztosítunk térítésmentesen, amennyiben Önnek több zsákra van szüksége, ezeknek beszerzési forrásáról a honlapunkon tájékoztatjuk.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

 

Hulladéktípus
Komposztáltható Újrahasznosítható
január 10/24 16
február - 20
március - 20
április 3 24
május 8 22
június 12 19
július 3/31 17
augusztus - 21
szeptember 4 18
október 30 16
november 6 20
december - 18


Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.