Eseménynaptár

NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2425  NAGYKARÁCSONY, PETŐFI S. U. 27.

Tel:  (25) 507-260

 

MEGHÍVÓ

NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2020. január 28-án (kedden)16.00 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében

(Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.)

tartandó rendes nyílt képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

 

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2020. január 28-án (kedd) 1600 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésre.

 

Az ülés helye: Házasságkötő terem

 

Az ülés napirendje:

1. Törvényességi felhívás Nagykarácsony Község Önkormányzatának a 2019. október 24. napján tartott nyilvános, alakuló képviselő-testületi ülésével kapcsolatosan

Előadó: dr. Nyikos Bettina aljegyző

 

2. Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Meghívott: Halászné Czeiner Judit HVB elnök

 

3. A helyi építési szabályzatról szóló 6/2010 (VI.10.) rendelet módosítása egyszerűsített eljárással

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

4. Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői szolgálat szakmai tevékenységéről, valamint gazdasági helyzetéről szóló beszámoló

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Meghívott: Nagy Veronika védőnő

 

5. Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről” szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

6. Döntés a 13/2018(XI.28.)  Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó ünnepségek és házassági évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól szóló rendelet módosításáról

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

7. A Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

8. Döntés a Kisapostagi Közös Önkormányzati hivatal Közszolgálati Tisztviselők  napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

9. Kisapostagi KÖH Szervezeti és Működési Szabályának elfogadása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

10. A teljesítménykövetelmények alapján képező célok meghatározása a KÖH köztisztviselői vonatkozásában

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

11. Polgármester előző évben (2019) ki nem adott szabadságának megállapítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 

12. Döntés az ápoló állásra beérkezett pályázatokról

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

13. Döntés a Kisapostag Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti szolgálatfinanszírozása együttműködési megállapodásának megkötéséről

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

14. Nagykarácsony Községben a közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

15. 2020 évi településfejlesztési elképzelések képviselők részéről

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Szóbeli előterjesztés

 

16. Adony 0195/2 hrsz. alatti ingatlan földhasználati jog létesítésére vonatkozó      megállapodás módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

17. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.évi munkaterv módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Az előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre.

18. Sárbogárd településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezése

Előadó:Scheier Zsolt polgármester

Az előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre.

 

19. Laptop vásárlás Képviselő-testület tagjai részére

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Szóbeli előterjesztés

20. Egyebek

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

 

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Nagykarácsony, 2020.január 24.

Tisztelettel:

Scheier Zsolt

polgármester

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.