Eseménynaptár

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykarácsonyi Kirendeltség

Szociális, gyámügyi és koordinációs előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális, gyámügy, oktatásügy, koordinációs feladatok.

Ellátandó feladatok:

29/2012.(III.7.)Kormányrendelet 1.melléklet 9,17,24 feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői, és önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális és gyámügyi faladatok ellátása, oktatás-köznevelésügyi feladatok ellátása, önkormányzati koordinációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács-Csaba Erika nyújt, a 06309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/16-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális, gyámügyi és koordinációs előadó.
  • Személyesen: Pulainé Varga Gabriella jegyző, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogát a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.nagykarácsony.hu - 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykarcsony.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.