Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. október 01. napjától előreláthatólag 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzatok és intézményeik részére pénzügyi feladatok elvégzése, egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Az Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. Az ASP gazdálkodási modulban történő feladatellátás, ÁFA bevallások, KSH feladatok, KIRA program kezelése. Önkormányzati és közös hivatali dolgozók munkaügyi adminisztrációja, személyi anyagok kezelése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. MÁK ebr42, ÖNGM program és e-adat rendszerek kezelése, használata. Közreműködés a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások elkészítésében. Banki utalások elvégzése. Vagyongazdálkodással és egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, pénzügyi számviteli ügyintéző eseti helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi gazdálkodási feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintéző és/vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

Elvárt kompetenciák:

•         pontos önálló felelősségteljes munkavégzés,

•         jó együttműködő készség,

•         megbízhatóság,

•         terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

•         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére visszaküldje, vagy megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyikos Bettina aljegyző nyújt, a 06309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/978-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Személyesen: Dr. Nyikos Bettina aljegyző, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján szükség esetén személyes meghallgatás után dönt a nyertes pályázó személyéről. Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagykaracsony.hu

•         www.daruszentmiklos.hu

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.