Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Polgármestere

2425 Nagykarácsony, Petőfi S. u. 27.

MEGHÍVÓ

 

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2018. október 30-án (kedden) 1600 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésre.

 

Az ülés helye: Házasságkötő terem

 

Az ülés napirendje:

 

 1. Mikulás programról való tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Nagy Zoltán az Artis Kft. ügyvezetője

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Müller Miklós polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a tett intézkedésekről

Előadó: Müller Miklós polgármester

 1. Védőnői beszámoló

Előadó: Müller Miklós polgármester

Meghívott: Nagy Veronika

 1. Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet munkájáról

Előadó: Müller Miklós polgármester

 1. Tájékoztató Nagykarácsony környezeti állapotáról

Előadó: Müller Miklós polgármester

 1. Pályázati felhívás a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Nagykarácsony közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 1. Előszállás-Nagykarácsony-Daruszentmiklós fogorvosi alapellátás feladat-ellátási és finanszírozási szerződésének módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

 1. Döntés az Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságbizottság tagja választásáról

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

 1. Egyebek

a)       Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 33. szám alatti 113/3 hrsz. alatti ingatlanról jelzálogjog törlése (a testületi ülésen kerül kiosztásra az előterjesztés

Előadó: Müller Miklós polgármester

 

Megjelenésére feltétlen számítok!

 

Nagykarácsony, 2018. október 24.

Tisztelettel:

Müller Miklós

polgármester

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.