Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Örökzöld Óovda

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határoztlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Élelmezkésvezetői feladatok ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A konyha működésének szervezése, anyaggazdálkodás, nyersanyagrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés, nyersanyagnorma számítás, étlap készítés, étkeztetési nyilvántartások, naplók vezetése, árueszerzés, HACCP renszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium,

- Hasonló területen szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felsőfokú képesítés

- Élelmezésvezető szakképesítés, élelmezésvezetői jártasság - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

- Önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismertethetőségéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Belovári Rita nyújt, a 06/25-507-208 vagy 06/30-195-8452-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Örökzöld Óovda címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/54/162.m valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető

- Személyesen: Szabóné Belovári Rita, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázat esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.