Eseménynaptár

DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy 2017. január 1. napjától a Dunaújvárosi Járási Hivatalban intézhető ügytípusok köre az alábbiak szerint bővül:

 

Hatósági Osztály: fogyasztóvédelmi ügyek

Főszabály szerint a Kormány általános első fokú fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt jelöli ki. Ha egy eljárásban a járási hivatal és a megyeszékhely szerinti járási hivatal hatásköre is megállapítható, a közigazgatási hatósági eljárást a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.

-ügytípusok:

 

•       Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok

•       Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások

•       Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek

•       Eljárás lefolytatása ha a vásárlók könyvét nem helyezték, azt nem hitelesítették, a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel

•       Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése

-            ügyfélfogadás:

              szerda: 8-12 és 13-18

-            ügyintézés helye:2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. 106. és 113. iroda

-            telefonszám:25/ 795-617 és 25/795-624

-            e-mail: hatosagi.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Gyámügyi Osztály: jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés

-Jogi segítségnyújtás:

Jogi segítségnyújtás keretében a vagyoni és jövedelmi helyzete alapján rászoruló ügyfeleknek peren kívüli ügyekben tanácsadás és okiratszerkesztés, továbbá a folyamatban lévő polgári és büntetőperekben képviselet ellátására nyújt segítséget a járási hivatal által hozott döntés alapján a jogi segítőként nyilvántartásba vett ügyvéd.

-Áldozatsegítés:

Bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai számára

-          felvilágosítást ad jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről,

-          érzelmi támogatást nyújt,

-          jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít,

-          szükség esetén akár ügyvédet is biztosít,

-          igazolja az áldozati státuszt,

-          krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhat (5 napon belül beadott kérelem alapján, lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségek és kegyeleti kiadásokra)

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.

-            ügyfélfogadás:

             hétfő, szerda, péntek: 8-12

-            ügyintézés helye:2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. 206. iroda

-            telefonszám:25/ 795-630

-            e-mail:gyamhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Földhivatali Osztály: családi gazdaság nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok

-A családi kötelékben együtt gazdálkodók családi gazdaságot alapíthatnak . A gazdálkodó család tagjai a termőföldet közösen művelik. A tagok a termőföld művelése során keletkezett javak elosztásának módjáról szerződésben döntenek. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti. A családi gazdaságok nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

-            ügyfélfogadás:

              hétfő, szerda: 8-12 és 13-15.30

             péntek: 8-12

-            ügyintézés helye:Dunaújváros, Vasmű út 39. I.emelet

-            telefonszám:25/ 415-815

-            e-mail:foldhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Építésügyi Osztály feladatkörének változása:

-Hatósági bizonyítvány kiadása a bejelentés alapján megépített 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új és bővített lakóépületek esetében . A hatósági bizonyítvány igazolja az épület elkészültét és  ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgál.

-Több, eddig építési engedélyköteles tevékenység vált építési engedély nélkül végezhetővé, de a kivitelezési során a kötelezően előírásokat  tartani kell (kiviteli terv+építési napló) ennek ellenőrzése továbbiakban is az Építésügyi Osztály feladata.

-            ügyfélfogadás:

             hétfő:8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-18, péntek:8-12.

-            ügyintézés helye:Dunaújváros, Városháza tér 2.   116 . iroda

-            telefonszám:25/ 795-640

-            e-mail: epitesugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre az alábbiakkal bővül:

Ivóvízzel kapcsolatos feladatok:

-       A vízminőség vizsgálat végzése

-       Az élelmiszeripari vállalkozók által tevékenységük során felhasznált ivóvíz hatósági ellenőrzése, vizsgálati eredmények alapján intézkedés, társhatósággal együttműködés

               -Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és-fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

-Állati-hulladék gyűjtőhely engedélyezése.

               -Szakhatósági állásfoglalás kiadása állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásához.

               -Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzőkönyvét.

     -A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerint adattartalommal minden év január 31.-ig tájékoztatja a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalt és a nyilvántartást vezető szervet.

              -Export bizonyítványok kiállítása.

             -NÉBIH által megállapított nem megfelelőség ellenőrzése.

             -Erdészeti nyilvántartások, adatbázisok kezelése.

             -            ügyfélfogadás:

                hétfő:8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek:8-12.

    -            ügyintézés helye:2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.  IX.emelet

    -            telefonszám:25/ 544-186

    -            e-mail: aeu.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály Sárbogárdi Kirendeltség:

-            ügyfélfogadás:

             hétfő:8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek:8-12.

-            ügyintézés helye:7000 Sárbogárd, Ady E.u.164.

-            telefonszám:25/ 508-701

-            e-mail: aeu.dunaujvaros.sarbogardiiroda@fejer.gov.hu

A Dunaújvárosi Járási Hivatal új osztálya a Társadalombiztosítási Osztály, feladatai:

Az öregségi nyugdíj (öregségi teljes, öregségi résznyugdíj, nők kedvezményes öregségi nyugdíja)  hozzátartozói nyugellátások ( özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, baleseti járadék, rokkantsági járadék megállapítása, valamint hivatalból és kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása.

Az ellátásokról, valamint az adategyeztetési eljárásról bővebben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján a www.onyf.hu  oldalon olvashatnak az ügyintézés menőpont alatt.

Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatványok a  www.onyf.hu honlapon a Nyomtatványok – Nyomtatványtár- Ugrás a nyomtatványtárra útvonalon érhető el.

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés:

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás célja, hogy az ügyfél a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban található valamennyi bejelentési adatáról tájékoztatást kapjon, továbbá, hogy az esetlegesen hiányos, téves adatok javítására, törlésére, beszerzésére is sor kerüljön. Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható. A kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.

A Társadalombiztosítási Osztály illetékességi területéhez tartozó települések:

Dunaújváros, Adony, Baracs, Belloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Nagykarácsony, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás

Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta

 

-            ügyfélfogadás:

             hétfő:8-16, szerda: 8-16

ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, József A.u.42.

-            telefonszám:22/517-400

-            e-mail: tb.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Társadalombiztosítási Osztály feladatkörébe tartozó ellátások iránti kérelmeket benyújthatják a Kormányablakban is.

Dunaújvárosi Kormányablak

-            ügyfélfogadás:

             hétfő:7-17, kedd: 8-17, szerda: 8-17, csütörtök:8-18, péntek:8-16

             ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Október 23.tér 1.

-            telefonszám:25/795-244

-            e-mail: kormányablak.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Adonyi Kormányablak

-            ügyfélfogadás:

             hétfő:7-17, kedd: 8-12, szerda: 8-16, csütörtök:8-18, péntek:8-12

ügyintézés helye: 2457 Adony, Rákóczi u.21.

-            telefonszám:25/795-255

-            e-mail: kormányablak.adony@fejer.gov.hu

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.