Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Polgármestere

2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.

 

M e g h í v ó

 

Ezúton tisztelettel meghívon Önt a 2016. augusztus 30-án (kedd) 15 óra 30 perckor kezdődő képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d :

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: Müller Miklós polgármester

                    Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről

     Előadó: Müller Miklós polgármester

3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I.  félévi teljesítésről

     Előadó: Müller Miklós polgármester

4. 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

     Előadó: Müller Miklós polgármester

5. Rendelet alkotás a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

     Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

6. Nagykarács vízi közműrendszer 2017-2031- évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

     Előadó: Müller Miklós polgármester

7. Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámolók elfogadása

    Előadó: Müller Miklós polgármester

8. Óvodai térítési díjról szóló rendelet módosítása

     Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

9. Általános iskolai térítési díjról szóló rendelet módosítása

     Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

10. Polgármester szabadságának engedélyezése

     Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

11. Sárbogárd Város Ingetrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020.

      Előadó: Müller Miklós polgármester

12. Fogászati ügyeleti ellátásre szerződött fogorvosok ügyeleti díjának módosítása

     Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

13. Egyebek

Megjelenésére feltétlen számítok!

Nagykarácsony, 2016. augusztus 24.

                                                                                                                                  Tisztelettel:

 

                                                                                                                                 Müller Miklós

                                                                                                                                 polgármester

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.